DNV GL

Bedriftpresentasjoner

Teknologiporten arrangerer hvert år mange bedriftspresentasjoner for NTNU-studenter.

Trykk for å se bedriftspresentasjonene våre!

Teknologiporten FOKUS

Organisasjonen skal gjennom sitt arbeid bidra til å øke miljøengasjementet blant ingeniørstudentene ved NTNU. FOKUS ønsker å skape en arena hvor studenter i møte med bedrifter kan utfolde sitt klima-, miljø-, og samfunnsengasjement, samt å inspirere flere studenter til å ta del i dette engasjementet. FOKUS arbeider kontinuerlig med flere kommende arrangementer, deriblant den årlige karrieredagen Element6 med fokus på miljø og bærekraft. FOKUS har som ambisjon hvert år å gjennomføre nyskapende og spennende arrangementer hvor miljø og bærekraftig utvikling står i sentrum.

Element6

Element6 er en unik karrieredag med fokus på miljø der bedrifter får mulighet til å presentere et tema innen miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. På dagtid er det standaktivitet på Gløshaugen, og på kvelden vil det for utvalgte studenter være et hovedarrangement med presentasjoner, middag og samtaler mellom studenter og bedriftsrepresentanter. Det overordnede målet med dagen er at studenter og bedriftsrepresentanter skal diskutere fremtidige bærekraftige løsninger for samfunnet under kveldsarrangementet kalt "Green Drinks". Studentene får her mulighet til å bli bedre kjent med miljøaspektene til de deltagende bedriftene, samtidig som bedriftene får anledning til å møte dyktige og miljøengasjerte studenter fra NTNU. For mer informasjon, gå inn på element6 sin nettside:

Engasjér

FOKUS arrangerer en miljøkonferanse for å øke engasjementet rundt miljø- og samfunnsansvar blant NTNUs studenter. Engasjér består av ulike foredrag med tema som skal relateres til miljø og samfunnsansvar. Ulike aktører står på stands og er tilgjengelige for studentene på kvelden. Aktørene vil representere et vidt spekter av arenaer som studenter kan engasjere seg i.

STILLINGSANNONSER