Teknologiporten NTNU

Teknologiporten er NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt.

Vi knytter teknologistudentene på NTNU og næringslivet sammen.


Linjeforeningene vi representerer

Smørekoppen

Produktutvikling og produksjon

Mannhullet

Marin teknikk

EMIL

Energi og miljø

Bergstuderendes forening

Materialteknologi, Petroleumsteknologi, Tekniske Geofag og Geologi Realfag

Hybrida

Ingeniørvitenskap & IKT

H.M. Aarhønen

Bygg- og miljøteknikk

Leonardo

Industriell design

Våre samarbeidspartnere