FRIST:
1. mars 2017 00:00
TYPE:
Fast jobb
ARBEIDSSTED:
Bruland, Førde Kommune
FAGFELT:
KONTAKT:
Søk her

Trainee i Førde Sementvare, produksjonsleiing

Førde Sementvare søkjer trainee innan produksjonsleiing

Førde Sementvare AS er ein produsent av betongvarer til bygg og anleggsektoren og har heile landet som marknadsområdet.  Selskapet vart starta i 1930 og har i dag 47 tilsette, fordelt på to avdelingar  (Element- og VA-avdeling)

Førde Sementvare AS ein del av konsernet Opseth Invest As, og er  lokalisert  på Bruland i Førde Kommune.

Har du interesse for bygg og «skreddarsøm» kan du vere den vi vil ha med på laget framover

Oppgaver og ansvar i stillinga

 • Skal medverke til planlegging og disponering av  personell slik at produksjonen går ideelt etter oppsett plan. 
 • Sørge for at maskiner/utstyr blir utnytta optimalt
 • Sørge for at personleg verneutstyr blir nytta og at personell ikkje blir utsett for fare.
 • Sørge for at element blir forskriftsmessig handtert under utkøyring, lagring og lessing.
 • Sørge for naudsynt dokumentasjon av kvart element blir utført i  tråd med bedrifta sitt KS-system.
 • Føre produksjonsstatistikk.
 • Halde god orden på arbeidsplassen                             

Kompetansekrav:

 • Vi søker kandidater med ingeniørutdanning på minimum bachelor-nivå og med kompetanse innan leiing.

Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram

Generelle krav til Framtidsfylket Trainee

 • Bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
 • Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år

Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg
 • Løysningsorientert
 • Evnar både å fokusere på detaljnivå, og heilhet i løysingar
 • Arbeidar godt både i team og sjølvstendig

For  stillinga kan vi tilby

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Godt arbeidsmiljø med stor takhøgde
 • Gode mulegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Utfordrande arbeidsoppgåver

Ønskjer du meir informasjon er kontaktperson;

Lasse Opseth tlf 90 86 34 76

STILLINGSANNONSER