FRIST:
1. mars 2017 00:00
TYPE:
Fast jobb
ARBEIDSSTED:
Førde
FAGFELT:
KONTAKT:
Søk her

Trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane, privatmarknad

Sparebanken Sogn og Fjordane søkjer trainee innan Privatmarknad

Sparebanken Sogn og Fjordane er den største sparebanken i Sogn og Fjordane med ein forvaltningskapital på vel 49 milliardar kroner og sysselset nær 275 personar.

Banken har kontor i 21 kommunar i fylket i tillegg til kontor i Bergen. Sparebanken Sogn og Fjordane er traineebedrift i det fylkesdekkjande traineeprogrammet for Sogn og Fjordane, Framtidsfylket Trainee.

Vi søkjer no trainee innan Privatmarknaden.   Har du interesse for personelg økonomi, sal og rådgjeving, så kan du være den vi vil ha med på laget kommande år.

Arbeidsoppgåver:

  • Oppfølging og aktivitetar mot privatmarknaden. 
  • Aktivt sal og marknadsføring av banken sine produkt og tenester. 
  • Kundeservice og veiledning i digitale tenester. 
  • Utfordre og bidra til å fornye banken sine arbeidsprosessar.

Vi søker deg som:

  • Er nysgjerrig og lærevillig. 
  • Er engasjert og sosial. 
  • Har interesse for privat økonomisk rådgjeving og teknologi. 
  • Har interesse av å forstå, kartlegge og forbetre store og små prosessar. 
  • Er jordnær og set pris på å jobbe i et uformelt miljø med høgt tempo, der ingen oppgåver er for store eller for små
STILLINGSANNONSER