Bedriftspresentasjon med:

BaneNOR

 tirsdag 9. november

 kl. 00:00

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Visste du at jernbanen holder 500 trailere borte fra norske veier hver dag? Det er nesten 200.000 trailere i året. I Norge står transportsektoren for mer enn en tredjedel av klimagassutslippene, men jernbanen står for kun 0.1% av disse.  Vi som jobber i Bane NOR jobber for en bærekraftig fremtid. Jernbanen er, med god margin, den mest bærekraftige måten å flytte både mennesker og gods – og er derfor en enorm investering i fremtiden.

Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet i Norge. Det er cirka 3000 ansatte i Bane NOR og vi har kontorer over hele landet. Bane NOR eier, utvikler og forvalter dessuten all jernbaneeiendom i Norge. Vi har mer enn 200 pågående utviklingsprosjekter innen eiendom i norske byer og tettsteder og utvikler både næringseiendom og boliger. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å øke kapasiteten på det norske jernbanenettet, slik at flere kan ta mer tog og komme seg dit de skal på kortest mulig tid. Hver eneste dag jobber vi for å sikre et grønnere Norge. 

Ved å jobbe i Bane NOR kan du bli med på de største utbyggingsprosjektene som foregår på fastlandet i Norge. Vi jobber med store, komplekse prosjekter, som krever nytenkning og innovasjon.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Casper Alexei Gavin

97967330

casper.gavin@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn