Bedriftspresentasjon med:

Brunvoll

 torsdag 4. november

 kl. 18:00

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Brunvollkonsernet er en ledende maritim systemleverandør med høy eksportandel og god soliditet. Konsernet har lang erfaring med leveranser av fremdrifts- og thrustersystem med tilhørende styresystem til ulike typer fartøy. Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, har hovedkontor i Molde og produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,4 milliarder NOK i 2019, rundt 530 medarbeidere, og er representert gjennom et agentnettverk i 23 land. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide" og våre verdier er å være pålitelig, engasjert og ansvarlig. Vi skal være kjent for å levere med presisjon og slik skal vi bygge tillit globalt. For å videreutvikle Brunvolls posisjon kreves stor innsats fra våre medarbeidere og vi verdsetter morgendagens talenter

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Hans Kristian Haugstoga Granheim

95246000

kristian.haugstoga@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn