Bane NOR - 9. mars 2017 18:00

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi planlegger, drifter, vedlikeholder og bygger fremtidens jernbane. I tillegg styrer vi togtrafikken, og sikkerhet er overordnet i alt vi gjør. Etter jernbanereformen i 2017 ble vi landets ledende knutepunktutvikler, og en viktig aktør innen sted- og byutvikling. Vår organisasjon teller i dag 4 500 medarbeidere, og vi er spredt langs hele jernbanenettet i vårt langstrakte land. Som du kanskje har skjønt driver vi med veldig mye forskjellig, men det som går igjen er at vi skaper fremtidens jernbane.

Med på laget trenger vi stadig flere medarbeidere. De siste fem årene har vi ansatt over 2 000 nye medarbeidere, og med hele 320 milliarder kroner som skal investeres i jernbanen frem mot år 2029 er det utvilsomt et stort behov for mange nyutdannede i årene som kommer. Per dags dato kan vi skimte med store og spennende utfordringer hos Bane NOR. Visste du for eksempel at vi har Norges største IT-fornyelsesprosjekt og samferdselsprosjekter? Som byggherre og infrastruktureier kommer vi til å få bryne oss på mer enn nok fremover, og vi håper at du vil være med på reisen.

Vårt traineeprogram er for deg som er nyutdannet eller tidlig i din karriere. Du blir fast ansatt fra dag én, og kommer gjennom ulike praksismoduler til å tilegne deg de ferdighetene som skal til for å lede store prosjekter. Vi søker deg som er på vei mot å fullføre en teknisk mastergrad, og kan tilby deg tre ulike fordypninger: prosjektledelse, ledelse i teknologiendringsprosjekter og prosjektering i jernbaneteknikk.


Les mer og søk på:  banenor.no/karriere/traineeprogram

Få innsikt i livet som trainee: facebook.com/banenorkarriere

Søknadsfrist: torsdag 19. oktober 2017

Vil du være med på å skape fremtidens jernbane?

Informasjon:
Presentasjon: Under planlegging
Spisested: Under planlegging
Tidspunkt: 9. mars 2017 18:00
Antall plasser:
Bane NOR - Teknologiporten NTNU
Linje / Fordypning Årstrinn

Ansvarlig

Har du noen spørsmål relatert til denne presentasjonen? Vennligst ta kontakt med:

Navn: Nora Solheim Stuedal

Telefon: 90736808

E-post: nora.stuedal@teknologiporten.no

STILLINGSANNONSER