DNV GL Energy - 23. mars 2017 17:30

Velkommen til bedriftspresentasjon torsdag 23. mars

Kjenner du vår enhet DNV GL Energy? Vi gir støtte til våre kunder innen energi ved å sikre trygg, effektiv og bærekraftig energi.

DNV GL er nok mest kjent i Norge for sin tilstedeværelse innen Maritim og Olje&Gas sektoren. Men som et stort globalt selskap har vi flere ben å stå på.

Denne torsdagen, 23. mars, kl 17:15 har du mulighet til å bli bedre kjent med hvem vi er og hva slags prosjekter vi jobber med.

Hva gjør vi i denne sektoren? Her jobber vi med prosjekter innen fornybar energi som vannkraft, sol og vind. Vi jobber også med markedsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser og regulatoriske problemstillinger for kraftsektorene i ulike land.

Vi er også etablert innen kraftsystemsanalyser (hvordan ser fremtidens smarte nett ut?), «cyber security» og IT-sikkerhet i kraftsektoren.
Og spennende prosjekter innen digitalisering og data smart er så klart et tema her også.

Vår hensikt i DNV GL Energy er knyttet opp til DNV GLs mål om å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer.

Ved å kombinere teknisk og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering og dyptgående industriell kunnskap, setter vi våre kunder i stand til trygt å fatte beslutninger og iverksette tiltak. Vi investerer stadig i forskning og felles utviklingsprosjekter for å gi våre kunder, og samfunnet generelt, operasjonell og teknologisk framsyn. Våre røtter strekker seg tilbake til 1864 og vi dekker i dag hele kloden. I de mer enn 100 land vi arbeider, er våre engasjerte ansatte opptatt med å bistå kunder for å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

VELKOMMEN!

 

Om bedriften:

Med utgangspunkt i vårt mål om å sikre liv, eiendom og miljøet gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i sine virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land, der våre fagfolk jobber dedikert for å hjelpe våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Les mer om selskapet på www.dnvgl.no

Informasjon:
Presentasjon: KJL2
Spisested: Tulla Fischer
Tidspunkt: 23. mars 2017 17:30
Antall plasser: 80
DNV GL - Teknologiporten NTNU

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Linje / Fordypning Årstrinn
Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Konstruksjon

1

2

3

4

5

Vann og miljø

1

2

3

4

5

Veg, transport og geomatikk

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Geologi

1

2

3

4

5

Arktisk geologi

1

2

3

4

5

Bergrunns- og ressursgeologi

1

2

3

4

5

Miljø- og geoteknologi

1

2

3

4

5

Industriell kjemi og bioteknologi

1

2

3

4

5

Bioteknologi

1

2

3

4

5

Kjemi

1

2

3

4

5

Kjemisk prosessteknologi

1

2

3

4

5

Materialkjemi og energiteknologi

1

2

3

4

5

Industriell økonomi og teknologiledelse

1

2

3

4

5

Datateknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Master i helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5

Ansvarlig

Har du noen spørsmål relatert til denne presentasjonen? Vennligst ta kontakt med:

Navn: Tone Alexandra Dale

Telefon: 95417525

E-post: tone.dale@teknologiporten.no

STILLINGSANNONSER