PwC - 27. september 2017 17:15

I fremtiden vil alle bedrifter være avhengig av teknisk kompetanse. For at vi i PwC skal kunne tilby tjenestene kundene våre trenger, ønsker vi å øke rekrutteringen av ansatte med teknisk bakgrunn. PwC kommer til NTNU for å fortelle hvilke muligheter du som student med en slik bakgrunn har i PwC. Har du lyst til å lære mer om PwC og hvilke muligheter som finnes hos oss? Meld deg på!

I etterkant av presentasjonen vil det bli servert tapas i Kjelkantina.

Vennligst møt opp 15 minutter før presentasjonens start. Dørene stenges 17.15 presis

Om bedriften:

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

Basert på et bredt kompetansemiljø skal vi bygge tillit og bidra til god styring og kontroll hos våre kunder, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på. Gjennom kvalitet i våre leveranser, bred kompetanse, høy integritet og ærlighet skal vi være landets foretrukne samarbeidspartner innen revisjon og rådgivende tjenester.

Informasjon:
Presentasjon: KJL2
Spisested: Kjelkantina
Tidspunkt: 27. september 2017 17:15
Antall plasser: 50
PwC - Teknologiporten NTNU

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Linje / Fordypning Årstrinn
Datateknologi

1

2

3

4

5

Data og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Fysikk og matematikk

1

2

3

4

5

Biofysikk og medisinsk teknologi

1

2

3

4

5

Industriell matematikk

1

2

3

4

5

Teknisk fysikk

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Ansvarlig

Har du noen spørsmål relatert til denne presentasjonen? Vennligst ta kontakt med:

Navn: Helle Johnsgård Jensen

Telefon: 98298231

E-post: helle.jensen@teknologiporten.no

STILLINGSANNONSER