Bedriftspresentasjon med:

UKAdemiet - en casekonkurranse utenom det vanlige

 tirsdag 24. oktober

 kl. 08:15

 Studentersamfundet

Påmelding stengt.

Antall plasser: 100

Om arrangementet:

50 representanter fra norsk næringsliv kommer til UKAdemiet - kommer du?

Tirsdag 24. oktober arrangeres UKAdemiet, en casekonkurranse utenom det vanlige. La hjernecellene jobbe, når du og et begrenset antall andre studenter, konkurrerer om løse caser laget i samarbeid med flere store bedrifter i norsk næringsliv. Gjennom en hel dag med utfordrende caser og spennende foredrag vil du utvikle deg innenfor et uhyre viktig tema og komme tett på potensielle arbeidsgivere. Hvis du er heldig er det kanskje du som stikker av med noen flotte premier.

Årets tema er krisehåndtering, og fokuset gjennom dagen vil være på samarbeid, på utveksling av kunnskap og erfaringer samt på å knytte et sterkere bånd mellom studenter og næringsliv. UKAdemiet er en unik mulighet til å stifte nye bekjentskap og møte representanter fra mange ulike bedrifter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle studenter. Det er 100 plasser, og studenter som er motiverte vil bli plukket ut gjennom en enkel søknadsprosess. Skriv et par setninger om hvorfor DU ønsker å delta på UKAdemiet. 

Program for dagen:

08:15 - 08:50 : Dørene åpnes og du blir mottatt av årets konferansier Dag Wessel-Berg

08:50 - 09.20: Motivasjonsforedrag med Øistein Johannessen

09:20 - 11.45: Case runde 1

10.45 - 11.45: Fire spennende foredrag i PechaKucha stil

11.45 - 12.20: Lunsj og underholdning

12:20 - 15.00: Case 2 + Case 3

15.00 - 15:30: Avslutning og premieutdeling

15:30 -17:00: Mingling i Edgar

Se facebook for mer informasjon om UKAdemiet: https://www.facebook.com/events/1077987769015120/.

Om bedriften:

UKAdemiet er et faglig arrangement som har den hensikt å bringe
studenter og næringsliv sammen på en unik måte. UKAdemiet
strekker seg over en hel dag, hvor studenter og representanter fra flere
næringslivsaktører jobber sammen i team for å løse caseoppgaver.
Mellom casene vil det holdes inspirerende foredrag. UKAdemiet går
utover den ordinære bedriftspresentasjonen ved å tilby studenter en
mulighet til å komme enda tettere på bedriftene, knytte kontakter
og vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Gjennom dagen vil
studenter og næringslivsrepresentanter utveksle kunnskap og
ideer, samt hente motivasjon og erfaring til videre studier og arbeid.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Linje / Fordypning Årstrinn