Teknologiporten FOKUS

FOKUS-gruppen har som mål å øke engasjement knyttet til miljø, bærekraft og samfunnsansvar blant intengiørstudentene ved NTNU. Organisasjonen ønsker å skape en plattform for diskusjon der studenter får oppleve bedrifter fra en annen side enn den som kommer frem gjennom en ordinær bedriftspresentasjon. Derfor utvikler og arrangerer FOKUS-gruppen fortløpende karrieredager i løpet av studieåret, skreddersydd for å tilby deltakere noe litt utenom det vanlige.

Element6

Element6 er en unik karrieredag med fokus på miljø der bedrifter får mulighet til å presentere et tema innen miljø og bærekraft. På dagtid er det standaktivitet på Gløshaugen, og på kveldstid vil det for utvalgte studenter være et hovedarrangement med presentasjoner, middag og samtaler mellom studenter og bedriftsrepresentanter. Det overordnede målet med dagen er at studenter og bedriftsrepresentanter skal diskutere fremtidige bærekraftige løsninger for samfunnet under kveldsarrangementet. Studentene får her mulighet til å bli bedre kjent med miljøaspektene til de deltagende bedriftene, samtidig som bedriftene får anledning til å møte dyktige og miljøengasjerte studenter fra NTNU.

Innovention

InnoVention er FOKUS-gruppen sitt nyutviklede arrangement, en innovasjonsdag der fremtidens kreative løsninger skal diskuteres. Studentene blir delt opp i mindre grupper, og gjennomfører en case sammen med ulike bedrifter som er stasjonert på hver sin sektor: energi, transport, bygg og materialer. Ideene skal til slutt sammenfattes til å beskrive en helhetlig by som presenteres for en vinnerkårende jury. Arrangementets mål er å engasjere studenter til å få ideer rundt hvordan man kan løse fremtidens utfordringer knyttet til bærekraftige byer

Wonderwaste

Wonderwaste arrangerers på våren, og her står resirkulering, gjenvinning og gjenbruk på agendaen. Teknologiporten FOKUS har som visjon å hjelpe studenter ved NTNU å ta bærekraftige valg på det personlige planet. Vi ønsker derfor å bevisstgjøre studenter ved hjelp av et underholdende og interaktivt standarrangement gjennomført på NTNU Gløshaugen.

Mer informasjon om arrangementene vil fortløpende legges ut under ”Alle arrangementer” på startsiden. Dersom du representerer en bedrift og ønsker å delta på ett av våre arrangementer, send oss gjerne en mail på post@teknologiporten.no så vil vi hjelpe deg med å nå ut til de riktige studentene.

TpMember photo

Sander Magnussen Neraas

FOKUS-sjef

45670193