DNV GL

Bedriftpresentasjoner

Teknologiporten arrangerer hvert år mange bedriftspresentasjoner for NTNU-studenter.‌

Trykk for å se bedriftspresentasjonene våre!

Om Teknologiporten

  • NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt
  • Arrangerer karriererelaterte arrangementer for teknologistudenter ved NTNU: bedriftspresentasjoner, karrieredager, caseløsninger, intervjuer, temakvelder og mer.
  • Driftes av 30 frivillige og engasjerte studenter
  • Hele Teknologiportens inntekt går uavkortet tilbake til linjeforeningene (non-profit)

Teknologiporten medlemsbilde

Teknologiporten

Teknologiporten er NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt. Organisasjonen har et mål om å skape interesser og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU. Dette gjøres ved å hvert semester avholde flere titalls arrangementer som studenter og bedrifter kan delta på. Arrangementene inkluderer karrieredager, temakvelder, bedriftspresentasjoner, intervjuer, caseløsninger og mer!

Teknologiporten består og drives av omtrent 30 frivillige og engasjerte studenter fra de ulike linjeforeningene ved IVT-fakultetet. Gjennom medlemmenes arbeid prøver Teknologiporten å skape arenaer hvor teknologistudenter kan møte og bli kjent med sine fremtidige arbeidsgivere.

Organisasjonen ble opprettet i 2002. Bakgrunnen for etableringen var stor pågang fra bedrifter som ønsket å profilere seg overfor studenter ved flere studieretninger.

Vanligvis har hver linjeforening ved NTNU sin egen bedriftskontakt, som tar seg av karriererelaterte arrangementer for sin linje. Dersom bedrifter ønsket å profilere seg for flere linjeforeninger på en gang, måtte de gå gjennom de enkelte organisasjonene én og én. Dette var både kostbart og ueffektivt for bedriftene. For å dekke dette behovet ble Teknologiporten opprettet. I løpet av kort tid etablerte Teknologiporten seg som NTNUs ledende og foretrukne bedriftskontakt for multidisiplinære selskaper.

Non-profit

Teknologiporten er en frivillig organisasjon for og av studenter. Ingen mottar lønn fra Teknologiporten. Overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går uavkortet tilbake til studentene gjennom deres respektive linjeforeninger, prosentvis etter hvilke linjeforeninger som har vært hyppigst representert på bedriftspresentasjonene gjennom året.
Jo mer du deltar på våre arrangementer, jo mer tjener linjeforeningen din på det!

Organisasjon

Teknologiporten er i hovedsak organisert i fem undergrupper: bedriftskontakter, økonomimedarbeidere, FOKUS-medarbeidere, IT-medarbeidere og markedsføringsmedarbeidere.

  • - Bedriftskontaktene står for kjernevirksomheten til Teknologiporten ved å holde kontakt med bedriftene, og ha hovedansvaret for bedriftspresentasjoner.

  • - Økonomimedarbeiderne fører regnskap og budsjett som hvert år godkjennes av en kontrollenhet bestående av representanter for linjeforeningene ved IVT-fakultetet.

  • - IT-gruppen lager og drifter nettsidene våre, og er ansvarlig for at de tekniske løsningene til enhver tid fungerer som de skal.

  • - FOKUS-medarbeiderne arbeider dedikert med å utvikle og avholde sine egne miljørelevante arrangementer

  • - Markedsføringsgruppen sørger for å profilere og markedsføre organisasjonen både eksternt til bedrifter, men også internt til studentmassene på campus

Studieretninger

Teknologiporten eies av linjeforeningene ved IVT-fakultetet. Dette er studier som i stor grad er knyttet til samme eller lignende deler av industrien. Studentene har mange felles fag, jobber med samme typer problemstillinger, og søker seg til lignende deler av industrien. Følgende femårige sivilingeniørprogrammer er tilknyttet IVT-fakultetet:

Medlemmer

TpMember photo

Halvor Reiten

Leder

Produktutvikling og produksjon - Energi-, prosess- og strømningsteknikk, 3. klasse
90654625

halvor.reiten@teknologiporten.no

TpMember photo

Rebecca Clasen

Nestleder

Energi og miljø, 2. klasse
98040309

rebecca.clasen@teknologiporten.no

TpMember photo

Andreas Bakke Moan

Næringslivssjef

Industriell økonomi og teknologiledelse - Datateknologi, 2. klasse
47873139

andreas.moan@teknologiporten.no

TpMember photo

Tone Alexandra Dale

Bedriftssjef

Marin teknikk, 2. klasse
95417525

tone.dale@teknologiporten.no

TpMember photo

Jan Olav Øksnes

IT-sjef

Ingeniørvitenskap og IKT - Marin teknikk, 5. klasse
90106788

jan.oksnes@teknologiporten.no

TpMember photo

Josefine Bjørck

Markedsføringssjef

Bygg- og miljøteknikk - Bygg og anlegg, 3. klasse
47902050

josefine.bjoerck@teknologiporten.no

TpMember photo

Ingunn Salvesen Haldorsen

Økonomiansvarlig

Marin teknikk, 2. klasse
97472322

ingunn.haldorsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Aurora Sterner

HR-sjef

Bygg- og miljøteknikk, 1. klasse
95418666

aurora.sterner@teknologiporten.no

TpMember photo

Bastian Solbakken

FOKUS-sjef

Produktutvikling og produksjon - Energi-, prosess- og strømningsteknikk, 5. klasse
91879168

bastian.solbakken@teknologiporten.no

TpMember photo

August Inge Lønning Meo

FOKUS-medarbeider

Marin teknikk, 1. klasse
94421603

august.meo@teknologiporten.no

TpMember photo

Andreas Bøstrand

FOKUS-medarbeider

Energi og miljø, 2. klasse
97701490

andreas.boestrand@teknologiporten.no

TpMember photo

Lars-Adrian Amundsen

FOKUS-medarbeider

Energi og miljø - Energi- og prosessteknikk, 3. klasse
47864404

lars.adrian.amundsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Kristoffer Saastad

FOKUS-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
48224786

kristoffer.saastad@teknologiporten.no

TpMember photo

Helle Johnsgård Jensen

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 1. klasse
98298231

helle.jensen@teknologiporten.no

TpMember photo

Lisa Lønne Myre

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 2. klasse
92279940

lisa.myre@teknologiporten.no

TpMember photo

Tord Fjeld

Bedriftskontakt

Bygg- og miljøteknikk, 2. klasse
95021080

tord.fjeld@teknologiporten.no

TpMember photo

Sverre Kyrkjebø Gjølmesli

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon - Produksjons- og kvalitetsteknikk, 4. klasse
92480041

sverre.gjoelmesli@teknologiporten.no

TpMember photo

Trym Bærheim

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
40646321

trym.baerheim@teknologiporten.no

TpMember photo

Julie Solvin Jacobsen

Bedriftskontakt

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
95034433

julie.jacobsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Håvard Skanke

Bedriftskontakt

Bygg- og miljøteknikk, 1. klasse
93650241

haavard.skanke@teknologiporten.no

TpMember photo

Nora Solheim Stuedal

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 1. klasse
90736808

nora.stuedal@teknologiporten.no

TpMember photo

Erik Proll Lien

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 2. klasse
95473660

erik.lien@teknologiporten.no

TpMember photo

Ragna Kristine Randeberg

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
95134327

ragna.randeberg@teknologiporten.no

TpMember photo

Sondre Bakke

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
45667230

sondre.bakke@teknologiporten.no

TpMember photo

Miriam Kopperstad Wolff

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
46854328

miriam.wolff@teknologiporten.no

TpMember photo

Henning Ødeby Karlsen

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
95785884

henning.karlsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Herman Wika Horn

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
47900264

herman.horn@teknologiporten.no

TpMember photo

Synne Fog

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT - Geomatikk, 3. klasse
41482524

synne.fog@teknologiporten.no

TpMember photo

Eline Håkonsen

Grafiker

Industriell design, 1. klasse
99513738

eline.haakonsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Tobias Wulvik

Grafiker

Industriell design, 1. klasse
47244448

tobias.wulvik@teknologiporten.no

TpMember photo

Vilde Drønen

Film- og profileringskoordinator

Marin teknikk, 1. klasse
41448466

vilde.droenen@teknologiporten.no

TpMember photo

Caspar Martens Kerr

Film- og profileringskoordinator

Industriell design, 2. klasse
41255092

caspar.kerr@teknologiporten.no

TpMember photo

Sondre Seglem Bekken

Strategiutvikler

Produktutvikling og produksjon, 2. klasse
95933351

sondre.bekken@teknologiporten.no

TpMember photo

Kristine Maurud

Økonomimedarbeider

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
41760039

kristine.maurud@teknologiporten.no

TpMember photo

Siri Stolpestad

A-mentor

Bygg- og miljøteknikk, 2. klasse
98436206

siri.stolpestad@teknologiporten.no

TpMember photo

Ragnhild Brekke

A-mentor

Marin teknikk - Undervannsteknikk, 5. klasse
48226372

ragnhild.brekke@teknologiporten.no

TpMember photo

Anders Hjort

A-mentor

Fysikk og matematikk - Industriell matematikk, 3. klasse
99582778

anders.hjort@teknologiporten.no

TpMember photo

Espen Malm

A-mentor

Bygg- og miljøteknikk - Bygg og anlegg, 4. klasse
47341871

espen.malm@teknologiporten.no

TpMember photo

Martin Hestenes Helgheim

A-mentor

Industriell økonomi og teknologiledelse - Produktutvikling og produksjon, 4. klasse
90083850

martin.helgheim@teknologiporten.no

TpMember photo

Anne Sofie Strand Erichsen

B-mentor

TpMember photo

Emma Dyrnes

B-mentor

TpMember photo

Lukasz Rybakiewicz

B-mentor

TpMember photo

Anne Cathrine Helle

B-mentor

TpMember photo

Edvard Hultén

B-mentor

TpMember photo

Arnt Kristoffer Sørli

B-mentor

TpMember photo

Amalie Holt

B-mentor

TpMember photo

Hallvard Berner Hammer

B-mentor

TpMember photo

Marie Mathiasson

B-mentor

TpMember photo

Guro Samnøy

B-mentor

TpMember photo

Siri Nordén

B-mentor

TpMember photo

Kristoffer Prestvold

B-mentor

STILLINGSANNONSER